F&N advies en begeleiding

Advies en begeleiding bij fauna- en natuurbeheer

Adviezen.

Vaak is het voor organisaties goed om bij projecten of maatregelen een onafhankelijk advies te laten opstellen met verschillende afwegingen om tot uitvoering te kunnen overgaan. Hierbij gaat het vaak om een goed balans tussen verschillende belangen en draagkracht te creëren bij publiek of omwoners. F&N advies en begeleiding kan u bij advies op de volgende manier van dienst zijn.

  • mondeling advies in het veld of op locatie
  • een rapport opgebouwd uit de bevindingen, toekomst visie en aanbeveling
  • advies voor de eventuele vergunningen/ontheffingen
  • advies bij mogelijke gedragscode zorgvuldig natuur- en bosbeheer
  • advies bij maatregelen
  • advies bij werkwijzen en mogelijke kosten.  

In overleg kunnen uiteraard diensten in een samengesteld pakket worden uitgevoerd. Hiervoor kunt u altijd een vrijblijvende offerte voor aan vragen.